Bộ sưu tập : Bộ CSDL Bài trích-Báo tạp chí[18678]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Ngành báo chí truyền hình Ngành báo chí truyền hình
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 29/08/2012 01:40:30

Impacts of intellectual property right protection in foreign countries on Korea's exports Impacts of intellectual property right protection in foreign countries on Korea's exports
Tác giả : Nguyễn Khánh Doanh;Nguyễn Thị Gấm
Năm XB : |

Ngày tạo: 14/10/2015 10:25:49

Sự vĩ đại của người anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh Sự vĩ đại của người anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh
Tác giả : Lê Đình Cúc
Năm XB : |

Ngày tạo: 26/02/2018 02:16:03

Tối ưu hóa đa mục tiêu với chuẩn tối ưu tổ hợp R ứng dụng xác lập chế độ công nghệ sấy thăng hoa tôm bạc Tối ưu hóa đa mục tiêu với chuẩn tối ưu tổ hợp R ứng dụng xác lập chế độ công nghệ sấy thăng hoa tôm bạc
Tác giả : Nguyễn Tấn Dũng;Lê Xuân Hải;Trịnh Văn Dũng
Năm XB : |

Ngày tạo: 20/09/2013 03:22:01

Từ sự xướng hoạ giữa Lê Quý Đôn với sứ giả Triều Tiên, suy ngẫm về văn học đi sứ Đông á Từ sự xướng hoạ giữa Lê Quý Đôn với sứ giả Triều Tiên, suy ngẫm về văn học đi sứ Đông á
Tác giả : Liêu Triệu Hanh
Năm XB : |

Ngày tạo: 04/05/2012 08:14:15

Tính cách người Tày qua tục ngữ ca dao Tính cách người Tày qua tục ngữ ca dao
Tác giả : Dương Hải Hưng
Năm XB : |

Ngày tạo: 16/09/2013 02:56:44

Nghiên cứu kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại tổng hợp bệnh thối nhũn hành tỏi tại Hải Dương Nghiên cứu kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại tổng hợp bệnh thối nhũn hành tỏi tại Hải Dương
Tác giả : Nguyễn Văn Tuất
Năm XB : |

Ngày tạo: 30/05/2012 02:34:28

Một số giải pháp chủ yếu tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên Một số giải pháp chủ yếu tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Ngô Thế Hoàn;Nguyễn Thị Hiền Thương;Nguyễn Thị Gấm
Năm XB : |

Ngày tạo: 31/01/2013 01:59:25

Enhanced low-field-magnetoresistance and electro-magnetic behavior of La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3composites Enhanced low-field-magnetoresistance and electro-magnetic behavior of La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3composites
Tác giả : Nguyễn Văn Đăng
Năm XB : |

Ngày tạo: 25/11/2015 10:41:21

Nghiên cứu tính chất hóa học của đất trong một số thảm thực vật rừng ở Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu tính chất hóa học của đất trong một số thảm thực vật rừng ở Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Lê Ngọc Công
Năm XB : |

Ngày tạo: 23/12/2015 02:38:46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Lên đầu trang