Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Đại số tuyến tính
Tác giả: Nguyễn Duy Thuận;Phi Mạnh Ban;Nông Quốc Chinh
Chủ đề: Toán học,Đại số tuyến tính,2003
Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: 385 tr.
Số lần đọc: 997 Số lần tải: 13
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 0 Kb .pdf
Lên đầu trang