Chủ đề : Tin học[8]

 
Giáo trình hướng dẫn sử dụng excel 2010 Giáo trình hướng dẫn sử dụng excel 2010
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 30/11/2015

Giáo trình Microsoft Word 2010 Giáo trình Microsoft Word 2010
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 10/12/2015

Giáo trình hệ điều hành Linux Giáo trình hệ điều hành Linux
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 16/12/2015

Giáo trình tin học ứng dụng Giáo trình tin học ứng dụng
Tác giả : PGS.TS Ngô Thị Thuận
Năm XB : |

Ngày tạo: 24/01/2024

Giáo trình kỹ thuật lập trình nâng cao Giáo trình kỹ thuật lập trình nâng cao
Tác giả : Thọ,Trần Hoàng
Năm XB : 2002 |

Ngày tạo: 16/12/2015

Giáo trình tin học kế toán Giáo trình tin học kế toán
Tác giả : Hồng,Đồng Thị Vân
Năm XB : 2010 |

Ngày tạo: 16/12/2015

Hướng dẫn sử dụng Windows 7 Hướng dẫn sử dụng Windows 7
Tác giả : Robinson,Rich
Năm XB : 2015 |

Ngày tạo: 30/11/2015

Tiếng anh chuyên ngành (dành cho sinh viên đại học Lâm Nghiệp) Tiếng anh chuyên ngành (dành cho sinh viên đại học Lâm Nghiệp)
Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Thắm
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 10/01/2024

Lên đầu trang