Chủ đề : Công nghệ thực phẩm[251]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Giáo trình Enzym Giáo trình Enzym
Tác giả : Phong,Trần Thanh
Năm XB : |

Ngày tạo: 04/01/2016

Sản xuất chất thơm thiên nhiên tổng hợp Sản xuất chất thơm thiên nhiên tổng hợp
Tác giả : Đệ,Văn Đình
Năm XB : |

Ngày tạo: 05/01/2016

Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa
Tác giả : Thanh,Lê Thị Liên;Hoàng,Lê Văn
Năm XB : |

Ngày tạo: 05/01/2016

Kỹ thuật lên men thực phẩm cổ truyền Việt nam và các nước trong vùng Kỹ thuật lên men thực phẩm cổ truyền Việt nam và các nước trong vùng
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 05/01/2016

Sổ tay kỹ thuật bảo quản lương thực Sổ tay kỹ thuật bảo quản lương thực
Tác giả : Trung,Vũ Quốc
Năm XB : |

Ngày tạo: 05/01/2016

Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền
Tác giả : Hiền,Nguyễn Thị
Năm XB : |

Ngày tạo: 05/01/2016

Thiết bị truyền nhiệt và chuyển khối Thiết bị truyền nhiệt và chuyển khối
Tác giả : May,Nguyễn Văn
Năm XB : |

Ngày tạo: 05/01/2016

Tinh bột thực phẩm Tinh bột thực phẩm
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 11/01/2016

Kỹ thuật lạnh thực phẩm Kỹ thuật lạnh thực phẩm
Tác giả : Phương,Nguyễn Xuân
Năm XB : |

Ngày tạo: 11/01/2016

Bảo quản thực phẩm Bảo quản thực phẩm
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 11/01/2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Lên đầu trang