Bộ sưu tập : Tạp chí Khoa học và Công nghệ[4459]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Một số giải pháp chủ yếu tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên Một số giải pháp chủ yếu tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Ngô Thế Hoàn;Nguyễn Thị Hiền Thương;Nguyễn Thị Gấm
Năm XB : |

Ngày tạo: 31/01/2013 01:59:25

Xác định serotype, độc lực và khả năng kháng kháng sinh của 3 loại vi khuẩn gây bệnh viêm phổi ở lợn tại Tuyên Quang Xác định serotype, độc lực và khả năng kháng kháng sinh của 3 loại vi khuẩn gây bệnh viêm phổi ở lợn tại Tuyên Quang
Tác giả : Nguyễn Văn Quang;Nguyễn Thị Kim Lan;Nguyễn Thị Ngân;Trần Nhật Thắng;Nguyễn Hữu Hòa
Năm XB : |

Ngày tạo: 28/08/2019 03:25:02

Phân loại mô bệnh học ung thư biểu mô cổ tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Phân loại mô bệnh học ung thư biểu mô cổ tử cung tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Tác giả : Hoàng Thị Luân
Năm XB : |

Ngày tạo: 24/06/2021 10:03:19

Đánh giá phơi nhiễm hợp chất Btex đối với người bảo vệ làm việc tại tầng hầm đỗ xe ở các tòa nhà cao tầng Hà Nội Đánh giá phơi nhiễm hợp chất Btex đối với người bảo vệ làm việc tại tầng hầm đỗ xe ở các tòa nhà cao tầng Hà Nội
Tác giả : Võ Thị Lệ Hà
Năm XB : |

Ngày tạo: 24/06/2021 02:37:20

Một vài kết quả mới về tính ổn định hữu hạn của hệ quy mô lớn phi tuyến cấp phân số có trễ biến thiên và liên kết trong Một vài kết quả mới về tính ổn định hữu hạn của hệ quy mô lớn phi tuyến cấp phân số có trễ biến thiên và liên kết trong
Tác giả : Phạm Ngọc Anh
Năm XB : |

Ngày tạo: 24/06/2021 02:01:52

Dáng điệu tiệm cận của nghiệm yếu cho hệ phương trình Navier-Stokes trong miền tổng quát với chuẩn L2 Dáng điệu tiệm cận của nghiệm yếu cho hệ phương trình Navier-Stokes trong miền tổng quát với chuẩn L2
Tác giả : Vũ Thị Thùy Dương
Năm XB : |

Ngày tạo: 24/06/2021 02:27:33

Tiềm năng du lịch nông nghiệp huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Tiềm năng du lịch nông nghiệp huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Nguyễn Quang Thi
Năm XB : |

Ngày tạo: 24/06/2021 03:49:43

Quán triệt sự thống nhất giữa tính khoa học và tính cách mạng của phép biện chứng duy vật cho học viên các trường công an nhân dân Quán triệt sự thống nhất giữa tính khoa học và tính cách mạng của phép biện chứng duy vật cho học viên các trường công an nhân dân
Tác giả : Đặng Thị Thúy Hoa
Năm XB : |

Ngày tạo: 24/06/2021 04:03:37

Đào tạo giáo viên lịch sử ở các trường đại học sư phạm theo hướng phát triển năng lực đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới - nhìn từ kinh nghiệm nước cộng hòa Pháp Đào tạo giáo viên lịch sử ở các trường đại học sư phạm theo hướng phát triển năng lực đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới - nhìn từ kinh nghiệm nước cộng hòa Pháp
Tác giả : Hoàng Thị Mỹ Hạnh
Năm XB : |

Ngày tạo: 25/06/2021 09:27:36

Thực trạng về quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Thực trạng về quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Tác giả : Phí Đình Khương
Năm XB : |

Ngày tạo: 19/01/2022 10:44:53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Lên đầu trang