Bộ sưu tập : Kết quả nghiên cứu[9016]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Sự hình thành và phát triển các nhà doanh nghiệp trẻ tuổi ở Việt Nam hiện nay Sự hình thành và phát triển các nhà doanh nghiệp trẻ tuổi ở Việt Nam hiện nay
Tác giả : Dương Xuân Triệu
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 09:47:33

Cơ chế tài chính phục vụ quản lý đất đai ở nước ta Cơ chế tài chính phục vụ quản lý đất đai ở nước ta
Tác giả : Phạm Đức Phong
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 09:48:38

Nghiên cứu tác dụng của một số dạng thuốc phòng và điều trị bệnh sạm da nghề nghiệp do crôm Nghiên cứu tác dụng của một số dạng thuốc phòng và điều trị bệnh sạm da nghề nghiệp do crôm
Tác giả : Khúc Xuyền
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 09:49:30

Nghiên cứu nội dung và phương pháp đánh giá năng lực sản xuất của các đơn vị thuộc ngành xây dựng Việt Nam Nghiên cứu nội dung và phương pháp đánh giá năng lực sản xuất của các đơn vị thuộc ngành xây dựng Việt Nam
Tác giả : Nguyễn Thế Lộc
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 09:50:10

Cải tiến phương pháp dạy học ở lớp mẫu giáo ghép 3 và 4 tuổi (Chương trình nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học) Cải tiến phương pháp dạy học ở lớp mẫu giáo ghép 3 và 4 tuổi (Chương trình nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học)
Tác giả : Phạm Mai Chi;Bùi Kim Tuyến;Phan Việt Hoa;Trần Tân Tiến;Lý Thu Hiền;Lê Thu Hương
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 09:50:11

Quan điểm của C.Mac, F.Angen, V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội, về thời kỳ quá độ và về khả năng lên chủ nghĩa xã hội không phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa Quan điểm của C.Mac, F.Angen, V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội, về thời kỳ quá độ và về khả năng lên chủ nghĩa xã hội không phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa
Tác giả : Nguyễn Trọng Chuẩn
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 09:51:38

Các trào lưu chủ nghĩa xã hội ngoài chủ nghĩa Mác-Lênin trọng tâm là trào lưu xã hội dân chủ Các trào lưu chủ nghĩa xã hội ngoài chủ nghĩa Mác-Lênin trọng tâm là trào lưu xã hội dân chủ
Tác giả : Đào Duy Quát
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 09:51:39

Yếu tố văn hóa trong sự phát triển của xã hội ta theo con đường xã hội chủ nghĩa Yếu tố văn hóa trong sự phát triển của xã hội ta theo con đường xã hội chủ nghĩa
Tác giả : Nguyễn Kim Đính
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 09:51:39

Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các mục tiêu xã hội Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các mục tiêu xã hội
Tác giả : Đỗ Thái Đồng
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 09:51:40

Đánh giá chủ nghĩa xã hội hiện thực hơn bảy thập kỷ qua, nguồn gốc, nguyên nhân, khủng hoảng và sụp đổ của Liên Xô về các nước Đông Âu Đánh giá chủ nghĩa xã hội hiện thực hơn bảy thập kỷ qua, nguồn gốc, nguyên nhân, khủng hoảng và sụp đổ của Liên Xô về các nước Đông Âu
Tác giả : Trần Nhậm
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 09:51:40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Lên đầu trang