Bộ sưu tập : Kết quả nghiên cứu[9016]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bơm nước áp lực cao Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bơm nước áp lực cao
Tác giả : Nguyễn Xuân Khang
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 08:43:39

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam - Tổng quan về thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa và nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam - Tổng quan về thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa và nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam
Tác giả : Nguyễn Xuân Khang;Lâm Hữu Đắc;Nguyễn Huy Tiến
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 08:43:32

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam - Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị nâng dầm thay gối cầu phục vụ sửa chữa và nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam - Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị nâng dầm thay gối cầu phục vụ sửa chữa và nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam
Tác giả : Nguyễn Xuân Khang;Bùi Xuân Ngó
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 08:43:33

Nghiên cứu công nghệ đặc thù trong đào tạo vận động viên quốc gia ở một số môn thể thao - Kế hoạch huấn luyện dài hạn 6 năm cho vận động viên Taekwondo trình độ cao Nghiên cứu công nghệ đặc thù trong đào tạo vận động viên quốc gia ở một số môn thể thao - Kế hoạch huấn luyện dài hạn 6 năm cho vận động viên Taekwondo trình độ cao
Tác giả : Dương Nghiệp Chí
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 08:44:10

Nghiên cứu chế tạo thiết bị laser trị liệu đa bước sóng Nghiên cứu chế tạo thiết bị laser trị liệu đa bước sóng
Tác giả : Lưu Bá Thắng;Trần Ngọc Liêm;Thái Quang Tùng;Nguyễn Minh Tân;Vũ Tuấn Anh;Bùi Thanh Huyền;Lê Kim Dung
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 08:44:25

Nghiên cứu thiết kế chế tạo và chuyển giao công nghệ sản xuất cồn hiện đại ứng dụng cho các nhà máy rượu-cồn Việt Nam Nghiên cứu thiết kế chế tạo và chuyển giao công nghệ sản xuất cồn hiện đại ứng dụng cho các nhà máy rượu-cồn Việt Nam
Tác giả : Đinh Văn Thuận;Đặng Quốc Phú;Trần Gia Mỹ;Nguyễn Nguyên An;Lại Ngọc Anh;Đinh Nam Vinh;Đinh Văn Tiến
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 08:44:33

Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa VNĐ.95-20 cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa VNĐ.95-20 cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa
Tác giả : Đỗ Khắc Thịnh;Nguyễn Thị Cúc;Hùng Phi Oanh;Đào Minh Sơ
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 08:44:50

Khôi phục và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh Khôi phục và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả : Lê Văn Khôi;Nguyễn Đình Cương;Nguyễn Minh Hải;Lê Thị Liên
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 08:44:51

Phát triển công nghệ môi trường Phát triển công nghệ môi trường
Tác giả : Phùng Chí Sỹ
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 08:45:59

Sử dụng tài nguyên rừng ngập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long Sử dụng tài nguyên rừng ngập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả : Thái Văn Trừng
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 08:46:49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Lên đầu trang