Bộ sưu tập : Kết quả nghiên cứu[8487]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam - Tổng quan về thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa và nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam - Tổng quan về thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa và nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam
Tác giả : Khang,Nguyễn Xuân; Đắc,Lâm Hữu; Tiến,Nguyễn Huy
Năm XB : |

Ngày tạo: 4/8/2012 8:43:32 PM

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam - Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị nâng dầm thay gối cầu phục vụ sửa chữa và nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam - Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị nâng dầm thay gối cầu phục vụ sửa chữa và nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam
Tác giả : Khang,Nguyễn Xuân; Ngó,Bùi Xuân
Năm XB : |

Ngày tạo: 4/8/2012 8:43:33 PM

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bơm nước áp lực cao Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị chuyên dùng phục vụ sửa chữa nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bơm nước áp lực cao
Tác giả : Khang,Nguyễn Xuân
Năm XB : |

Ngày tạo: 4/8/2012 8:43:39 PM

Nghiên cứu công nghệ đặc thù trong đào tạo vận động viên quốc gia ở một số môn thể thao - Kế hoạch huấn luyện dài hạn 6 năm cho vận động viên Taekwondo trình độ cao Nghiên cứu công nghệ đặc thù trong đào tạo vận động viên quốc gia ở một số môn thể thao - Kế hoạch huấn luyện dài hạn 6 năm cho vận động viên Taekwondo trình độ cao
Tác giả : Chí,Dương Nghiệp
Năm XB : |

Ngày tạo: 4/8/2012 8:44:10 PM

Nghiên cứu chế tạo thiết bị laser trị liệu đa bước sóng Nghiên cứu chế tạo thiết bị laser trị liệu đa bước sóng
Tác giả : Thắng,Lưu Bá; Liêm,Trần Ngọc; Tùng,Thái Quang; Tân,Nguyễn Minh; Anh,Vũ Tuấn; Huyền,Bùi Thanh; Dung,Lê Kim
Năm XB : |

Ngày tạo: 4/8/2012 8:44:25 PM

Nghiên cứu thiết kế chế tạo và chuyển giao công nghệ sản xuất cồn hiện đại ứng dụng cho các nhà máy rượu-cồn Việt Nam Nghiên cứu thiết kế chế tạo và chuyển giao công nghệ sản xuất cồn hiện đại ứng dụng cho các nhà máy rượu-cồn Việt Nam
Tác giả : Thuận,Đinh Văn; Phú,Đặng Quốc; Mỹ,Trần Gia; An,Nguyễn Nguyên; Anh,Lại Ngọc; Vinh,Đinh Nam; Tiến,Đinh Văn
Năm XB : |

Ngày tạo: 4/8/2012 8:44:33 PM

Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa VNĐ.95-20 cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa VNĐ.95-20 cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa
Tác giả : Thịnh,Đỗ Khắc; Cúc,Nguyễn Thị; Oanh,Hùng Phi; Sơ,Đào Minh
Năm XB : |

Ngày tạo: 4/8/2012 8:44:50 PM

Khôi phục và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh Khôi phục và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả : Khôi,Lê Văn; Cương,Nguyễn Đình; Hải,Nguyễn Minh; Liên,Lê Thị
Năm XB : |

Ngày tạo: 4/8/2012 8:44:51 PM

Phát triển công nghệ môi trường Phát triển công nghệ môi trường
Tác giả : Sỹ,Phùng Chí
Năm XB : |

Ngày tạo: 4/8/2012 8:45:59 PM

Sử dụng tài nguyên rừng ngập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long Sử dụng tài nguyên rừng ngập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả : Trừng,Thái Văn
Năm XB : |

Ngày tạo: 4/8/2012 8:46:49 PM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Lên đầu trang