Bộ sưu tập : Kết quả nghiên cứu[9015]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Nghiên cứu-chế tạo và nâng cấp phân ly vít đường kính 1200 phục vụ làm giầu sa khoáng titan và các thuỷ tinh xuất khẩu Nghiên cứu-chế tạo và nâng cấp phân ly vít đường kính 1200 phục vụ làm giầu sa khoáng titan và các thuỷ tinh xuất khẩu
Tác giả : Bùi Quế
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 08:47:39

ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật trong nhân nhanh cây ăn trái, cây dược liệu và cây rừng - Phần hoạt động của các tỉnh phía Nam ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật trong nhân nhanh cây ăn trái, cây dược liệu và cây rừng - Phần hoạt động của các tỉnh phía Nam
Tác giả : Nguyễn Văn Uyển;Trần Văn Minh;Thái Xuân Du;Nguyễn Ngọc Dung
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 08:48:28

Tín ngưỡng thành hoàng Việt Nam. Tư tưởng Phật giáo Việt Nam. Người Việt Nam với đạo giáo Tín ngưỡng thành hoàng Việt Nam. Tư tưởng Phật giáo Việt Nam. Người Việt Nam với đạo giáo
Tác giả : Nguyễn Duy Hinh
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 08:48:34

Sử thi Ê-Đê. Vùng sử thi Tây nguyên Sử thi Ê-Đê. Vùng sử thi Tây nguyên
Tác giả : Phan Đăng Nhật
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 08:48:35

Chiến tranh việt Nam và kinh tế Mỹ Chiến tranh việt Nam và kinh tế Mỹ
Tác giả : Đào Văn Tập
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 08:48:35

Xây dựng hệ quy chiếu và toạ độ quốc gia VN-2000 và ứng dụng công nghệ GPS vào ngành đo đạc bản đồ Việt Nam Xây dựng hệ quy chiếu và toạ độ quốc gia VN-2000 và ứng dụng công nghệ GPS vào ngành đo đạc bản đồ Việt Nam
Tác giả : Đặng Hùng Võ;Trần Bạch Giang;Phạm Hoàng Lân;Hoàng Ngọc Hà
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 08:48:37

Chương trình hỗ trợ sinh sản và nâng cao chất lượng nòi giống Chương trình hỗ trợ sinh sản và nâng cao chất lượng nòi giống
Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Phượng;Phạm Việt Thanh;Tạ Thị Chung;Hồ Mạnh Tường
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 08:49:20

Áp dụng thử trồng cây che chắn và cây bóng mát tại quần đảo Trường Sa Áp dụng thử trồng cây che chắn và cây bóng mát tại quần đảo Trường Sa
Tác giả : Nguyễn Hữu Hảo
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 08:49:20

Nghiên cứu thực nghiệm công nghiệp tuyển mẫu công nghệ vùng mỏ inmenhit Thuận An, Thừa Thiên Huế Nghiên cứu thực nghiệm công nghiệp tuyển mẫu công nghệ vùng mỏ inmenhit Thuận An, Thừa Thiên Huế
Tác giả : Phạm Mạnh Cường;Đinh Bá Nấu;Nguyễn Đình Thùy;Đỗ Tất Thức
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 08:49:25

Một số vấn đề về dân tộc học Việt Nam. Góp phần nghiên cứu Dân tộc học Việt Nam Một số vấn đề về dân tộc học Việt Nam. Góp phần nghiên cứu Dân tộc học Việt Nam
Tác giả : Phan Hữu Dật
Năm XB : |

Ngày tạo: 08/04/2012 08:49:28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Lên đầu trang