Bộ sưu tập : Luận văn luận án[13620]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Phương pháp huấn luyện đa tác tử với sự có mặt của tác tử theo dõi Phương pháp huấn luyện đa tác tử với sự có mặt của tác tử theo dõi
Tác giả : Vũ Hải Hiệu
Năm XB : |

Ngày tạo: 21/03/2016

Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase  tái tổ hợp từ Escherichia coli Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase tái tổ hợp từ Escherichia coli
Tác giả : Nguyễn Hà Xuyên
Năm XB : |

Ngày tạo: 10/05/2017

Khai phá phụ thuộc hàm xấp xỉ sử dụng phủ tối thiểu và lớp tương đương Khai phá phụ thuộc hàm xấp xỉ sử dụng phủ tối thiểu và lớp tương đương
Tác giả : Trần Khánh
Năm XB : |

Ngày tạo: 23/03/2017

Những thay đổi về kỹ thuật, chất liệu trong nghệ thuật sơn mài Việt Nam hiện đại Những thay đổi về kỹ thuật, chất liệu trong nghệ thuật sơn mài Việt Nam hiện đại
Tác giả : Lê Thanh Hương
Năm XB : |

Ngày tạo: 28/10/2014

Sociolinguistic competengcies of first year college students of Thai Nguyen University system: basis for creativity enhancement activities Sociolinguistic competengcies of first year college students of Thai Nguyen University system: basis for creativity enhancement activities
Tác giả : Nguyễn Lan Hương
Năm XB : |

Ngày tạo: 17/01/2017

Con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc của Malaya từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1975 Con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc của Malaya từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1975
Tác giả : Lý Tường Vân
Năm XB : |

Ngày tạo: 06/11/2014

Giải thuật di truyền và ứng dụng đối với bài toán xác định công thức hồi quy trong thí nghiệm hóa sinh Giải thuật di truyền và ứng dụng đối với bài toán xác định công thức hồi quy trong thí nghiệm hóa sinh
Tác giả : Lương Thị Thu Hà
Năm XB : |

Ngày tạo: 17/12/2015

Nghiên cứu đa dạng sinh học của Hải miên (Porifera) tại Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Nghiên cứu đa dạng sinh học của Hải miên (Porifera) tại Đảo Cồn Cỏ, tỉnh
Tác giả : Lê Thành Long
Năm XB : |

Ngày tạo: 20/09/2017

Formation control for a group of underactuated vehicles Formation control for a group of underactuated vehicles
Tác giả : Nguyễn Đăng Hào
Năm XB : |

Ngày tạo: 03/11/2017

Một số phương pháp định vị liên kết lỗi trên mạng quang Một số phương pháp định vị liên kết lỗi trên mạng quang
Tác giả : Vũ Thị Nam
Năm XB : |

Ngày tạo: 07/12/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Lên đầu trang