Bộ sưu tập : Luận văn luận án[11935]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Phương pháp huấn luyện đa tác tử với sự có mặt của tác tử theo dõi Phương pháp huấn luyện đa tác tử với sự có mặt của tác tử theo dõi
Tác giả : Hiệu,Vũ Hải
Năm XB : |

Ngày tạo: 3/21/2016 1:54:04 PM

Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase  tái tổ hợp từ Escherichia coli Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase tái tổ hợp từ Escherichia coli
Tác giả : Hà Xuyên,Nguyễn
Năm XB : |

Ngày tạo: 5/10/2017 10:05:27 AM

Khai phá phụ thuộc hàm xấp xỉ sử dụng phủ tối thiểu và lớp tương đương Khai phá phụ thuộc hàm xấp xỉ sử dụng phủ tối thiểu và lớp tương đương
Tác giả : Khánh,Trần
Năm XB : |

Ngày tạo: 3/23/2017 1:51:34 PM

Những thay đổi về kỹ thuật, chất liệu trong nghệ thuật sơn mài Việt Nam hiện đại Những thay đổi về kỹ thuật, chất liệu trong nghệ thuật sơn mài Việt Nam hiện đại
Tác giả : Hương,Lê Thanh
Năm XB : |

Ngày tạo: 10/28/2014 3:57:36 PM

Sociolinguistic competengcies of first year college students of Thai Nguyen University system: basis for creativity enhancement activities Sociolinguistic competengcies of first year college students of Thai Nguyen University system: basis for creativity enhancement activities
Tác giả : Hương,Nguyễn Lan
Năm XB : |

Ngày tạo: 1/17/2017 3:56:00 PM

Con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc của Malaya từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1975 Con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc của Malaya từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1975
Tác giả : Vân,Lý Tường
Năm XB : |

Ngày tạo: 11/6/2014 9:33:36 AM

Giải thuật di truyền và ứng dụng đối với bài toán xác định công thức hồi quy trong thí nghiệm hóa sinh Giải thuật di truyền và ứng dụng đối với bài toán xác định công thức hồi quy trong thí nghiệm hóa sinh
Tác giả : Hà,Lương Thị Thu
Năm XB : |

Ngày tạo: 12/17/2015 3:00:23 PM

Nghiên cứu đa dạng sinh học của Hải miên (Porifera) tại Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Nghiên cứu đa dạng sinh học của Hải miên (Porifera) tại Đảo Cồn Cỏ, tỉnh
Tác giả : Lê Thành Long
Năm XB : |

Ngày tạo: 9/20/2017 10:04:51 AM

Formation control for a group of underactuated vehicles Formation control for a group of underactuated vehicles
Tác giả : Nguyễn Đăng Hào
Năm XB : |

Ngày tạo: 11/3/2017 11:14:15 AM

Nghiên cứu xây dựng quy trình giảng dạy các môn kỹ thuật công nghiệp theo định hướng tiếp cận hệ thống Nghiên cứu xây dựng quy trình giảng dạy các môn kỹ thuật công nghiệp theo định hướng tiếp cận hệ thống
Tác giả : Lê Thị Quỳnh Trang
Năm XB : |

Ngày tạo: 10/26/2017 8:44:52 AM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Lên đầu trang