Bộ sưu tập : Luận văn luận án[21981]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Phương pháp huấn luyện đa tác tử với sự có mặt của tác tử theo dõi Phương pháp huấn luyện đa tác tử với sự có mặt của tác tử theo dõi
Tác giả : Vũ Hải Hiệu
Năm XB : |

Ngày tạo: 21/03/2016 01:54:04

Giải thuật di truyền và ứng dụng đối với bài toán xác định công thức hồi quy trong thí nghiệm hóa sinh Giải thuật di truyền và ứng dụng đối với bài toán xác định công thức hồi quy trong thí nghiệm hóa sinh
Tác giả : Lương Thị Thu Hà
Năm XB : |

Ngày tạo: 17/12/2015 03:00:23

Sociolinguistic competengcies of first year college students of Thai Nguyen University system: basis for creativity enhancement activities Sociolinguistic competengcies of first year college students of Thai Nguyen University system: basis for creativity enhancement activities
Tác giả : Nguyễn Lan Hương
Năm XB : |

Ngày tạo: 17/01/2017 03:56:00

Khai phá phụ thuộc hàm xấp xỉ sử dụng phủ tối thiểu và lớp tương đương Khai phá phụ thuộc hàm xấp xỉ sử dụng phủ tối thiểu và lớp tương đương
Tác giả : Trần Khánh
Năm XB : |

Ngày tạo: 23/03/2017 01:51:34

Con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc của Malaya từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1975 Con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc của Malaya từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1975
Tác giả : Lý Tường Vân
Năm XB : |

Ngày tạo: 06/11/2014 09:33:36

Những thay đổi về kỹ thuật, chất liệu trong nghệ thuật sơn mài Việt Nam hiện đại Những thay đổi về kỹ thuật, chất liệu trong nghệ thuật sơn mài Việt Nam hiện đại
Tác giả : Lê Thanh Hương
Năm XB : |

Ngày tạo: 28/10/2014 03:57:36

Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực tư vấn tâm lí học đường cho giáo viên ở các trường trung học cơ sở thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực tư vấn tâm lí học đường cho giáo viên ở các trường trung học cơ sở thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai
Tác giả : Lã Hồng Minh
Năm XB : |

Ngày tạo: 19/02/2024 03:15:08

Quản lý nhà nước đối với hỗ trợ phát triển hợp tác xã của liên minh hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên Quản lý nhà nước đối với hỗ trợ phát triển hợp tác xã của liên minh hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Thương
Năm XB : |

Ngày tạo: 20/02/2024 10:43:51

Quản lý hoạt động dạy học môn đạo đức ở các trường tiểu học huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 Quản lý hoạt động dạy học môn đạo đức ở các trường tiểu học huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018
Tác giả : Lồ Thị Thền
Năm XB : |

Ngày tạo: 01/04/2024 09:41:20

Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại công ty TNHH nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Thái Nguyên Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại công ty TNHH nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Thái Nguyên
Tác giả : Nguyễn Minh Hiếu
Năm XB : |

Ngày tạo: 19/04/2024 02:23:01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Lên đầu trang