Kết quả tìm kiếm : 65519

Giáo trình triết học Mác - Lênin Giáo trình triết học Mác - Lênin
Tác giả : Long,Nguyễn Ngọc;Vui,Nguyễn Hữu
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 2:29:26 PM
Giáo trình kinh tế chính trị mác-lênin Giáo trình kinh tế chính trị mác-lênin
Tác giả : Hảo,Nguyễn Văn;Kháng,Nguyễn Đình;Tốn,Lê Danh
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 2:55:43 PM
Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Tác giả : Hãn,Lê Mậu;Mưu,Trình;Thắng,Mạch Quang
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 3:06:22 PM
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả : Thắng,Mạch Quang
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 3:14:20 PM
Nuôi lợn siêu nạc Nuôi lợn siêu nạc
Tác giả : Lăng,Trương
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 3:54:52 PM
Newheadway Elementary Student's book Newheadway Elementary Student's book
Tác giả : ,Liz and John Soars
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 4:06:41 PM
Giáo trình hướng dẫn sử dụng excel 2010 Giáo trình hướng dẫn sử dụng excel 2010
Tác giả :
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 3:26:35 PM
Giống gia súc Giống gia súc
Tác giả :
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 12/2/2015 9:05:44 AM
Bài giảng chăn nuôi gia cầm Bài giảng chăn nuôi gia cầm
Tác giả :
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 12/2/2015 3:20:49 PM
Vệ sinh an toàn thực phẩm Vệ sinh an toàn thực phẩm
Tác giả : Thủy,Nguyễn Thanh
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 12/9/2015 10:32:47 AM
Nghiên cứu thiết kế chế tạo và chuyển giao công nghệ sản xuất cồn hiện đại ứng dụng cho các nhà máy rượu-cồn Việt Nam Nghiên cứu thiết kế chế tạo và chuyển giao công nghệ sản xuất cồn hiện đại ứng dụng cho các nhà máy rượu-cồn Việt Nam
Tác giả : Đinh Văn Thuận;Đặng Quốc Phú;Trần Gia Mỹ;Nguyễn Nguyên An;Lại Ngọc Anh;Đinh Nam Vinh;Đinh Văn Tiến
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 4/8/2012 8:44:33 PM
Khoáng sản các tỉnh giáp biển Miền Trung Khoáng sản các tỉnh giáp biển Miền Trung
Tác giả : Phan Trường Thị
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 4/8/2012 9:02:17 PM
Fluent English Fluent English
Tác giả : Barbara Raifsnider;Christopher A. Warnnasch
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 4/25/2013 7:34:12 AM
Oxford English for computing Oxford English for computing
Tác giả : Keith Boeckner;P. Charles Brown
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 11/9/2016 8:00:07 AM
Learn C on the Mac Learn C on the Mac
Tác giả : Mark David;Bucanek James
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 6/20/2017 8:56:50 AM
Giảng dạy thành ngữ so sánh tiếng Việt cho người nước ngoài theo hướng tiếp cận ngôn ngữ học tri nhận Giảng dạy thành ngữ so sánh tiếng Việt cho người nước ngoài theo hướng tiếp cận ngôn ngữ học tri nhận
Tác giả : Nguyễn Thị Bích Hằng
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 6/25/2021 9:19:43 AM
Logic ngôn ngữ học. Chính tả tiếng Việt. Từ điển vần. Từ điển chính tả Logic ngôn ngữ học. Chính tả tiếng Việt. Từ điển vần. Từ điển chính tả
Tác giả : Hoàng Phê
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 4/8/2012 8:49:44 PM
Những căn cứ khoa học của việc phát triển năng lượng nhiên liệu ở nước ta đến năm 2005 Những căn cứ khoa học của việc phát triển năng lượng nhiên liệu ở nước ta đến năm 2005
Tác giả : Nguyễn Phi Hùng
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 4/8/2012 9:05:04 PM
Sự hình thành và phát triển các nhà doanh nghiệp trẻ tuổi ở Việt Nam hiện nay Sự hình thành và phát triển các nhà doanh nghiệp trẻ tuổi ở Việt Nam hiện nay
Tác giả : Dương Xuân Triệu
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 4/8/2012 9:47:33 PM
Mô hình tổ chức giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Mô hình tổ chức giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Tác giả : Đỗ Minh Quý
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 4/8/2012 9:51:50 PM
Lên đầu trang