Kết quả tìm kiếm : 68813

Giáo trình triết học Mác - Lênin Giáo trình triết học Mác - Lênin
Tác giả : Long,Nguyễn Ngọc;Vui,Nguyễn Hữu
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 2:29:26 PM
Giáo trình kinh tế chính trị mác-lênin Giáo trình kinh tế chính trị mác-lênin
Tác giả : Hảo,Nguyễn Văn;Kháng,Nguyễn Đình;Tốn,Lê Danh
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 2:55:43 PM
Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Tác giả : Hãn,Lê Mậu;Mưu,Trình;Thắng,Mạch Quang
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 3:06:22 PM
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả : Thắng,Mạch Quang
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 3:14:20 PM
Nuôi lợn siêu nạc Nuôi lợn siêu nạc
Tác giả : Lăng,Trương
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 3:54:52 PM
Newheadway Elementary Student's book Newheadway Elementary Student's book
Tác giả : ,Liz and John Soars
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 4:06:41 PM
Giáo trình hướng dẫn sử dụng excel 2010 Giáo trình hướng dẫn sử dụng excel 2010
Tác giả :
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 3:26:35 PM
Giống gia súc Giống gia súc
Tác giả :
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 12/2/2015 9:05:44 AM
Bài giảng chăn nuôi gia cầm Bài giảng chăn nuôi gia cầm
Tác giả :
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 12/2/2015 3:20:49 PM
Vệ sinh an toàn thực phẩm Vệ sinh an toàn thực phẩm
Tác giả : Thủy,Nguyễn Thanh
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 12/9/2015 10:32:47 AM
Nghiên cứu thiết kế chế tạo và chuyển giao công nghệ sản xuất cồn hiện đại ứng dụng cho các nhà máy rượu-cồn Việt Nam Nghiên cứu thiết kế chế tạo và chuyển giao công nghệ sản xuất cồn hiện đại ứng dụng cho các nhà máy rượu-cồn Việt Nam
Tác giả : Đinh Văn Thuận;Đặng Quốc Phú;Trần Gia Mỹ;Nguyễn Nguyên An;Lại Ngọc Anh;Đinh Nam Vinh;Đinh Văn Tiến
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 4/8/2012 8:44:33 PM
Khoáng sản các tỉnh giáp biển Miền Trung Khoáng sản các tỉnh giáp biển Miền Trung
Tác giả : Phan Trường Thị
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 4/8/2012 9:02:17 PM
Fluent English Fluent English
Tác giả : Barbara Raifsnider;Christopher A. Warnnasch
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 4/25/2013 7:34:12 AM
Oxford English for computing Oxford English for computing
Tác giả : Keith Boeckner;P. Charles Brown
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 11/9/2016 8:00:07 AM
Learn C on the Mac Learn C on the Mac
Tác giả : Mark David;Bucanek James
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 6/20/2017 8:56:50 AM
Giảng dạy thành ngữ so sánh tiếng Việt cho người nước ngoài theo hướng tiếp cận ngôn ngữ học tri nhận Giảng dạy thành ngữ so sánh tiếng Việt cho người nước ngoài theo hướng tiếp cận ngôn ngữ học tri nhận
Tác giả : Nguyễn Thị Bích Hằng
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 6/25/2021 9:19:43 AM
Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ DTTS tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ DTTS tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Lý Hoàng Nguyên
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 3/6/2024 8:15:19 AM
Quản lý hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên Quản lý hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên
Tác giả : Nguyễn Thanh Tùng
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 3/11/2024 8:43:27 AM
Nghiên cứu xác định một số chất Phenolic trong chè xanh Tân Cương - Thái Nguyên Nghiên cứu xác định một số chất Phenolic trong chè xanh Tân Cương - Thái Nguyên
Tác giả : Vũ Hải Yến
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 3/12/2024 7:55:59 AM
Về tính ổn định kiểu Ulam cho một số lớp hệ phương trình vi phân phân thường Về tính ổn định kiểu Ulam cho một số lớp hệ phương trình vi phân phân thường
Tác giả : Nguyễn Quang Phát
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 3/18/2024 10:48:19 AM
Lên đầu trang