Kết quả tìm kiếm : 54878

Giáo trình triết học Mác - Lênin Giáo trình triết học Mác - Lênin
Tác giả : Long,Nguyễn Ngọc;Vui,Nguyễn Hữu
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 2:29:26 PM
Giáo trình kinh tế chính trị mác-lênin Giáo trình kinh tế chính trị mác-lênin
Tác giả : Hảo,Nguyễn Văn;Kháng,Nguyễn Đình;Tốn,Lê Danh
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 2:55:43 PM
Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Tác giả : Hãn,Lê Mậu;Mưu,Trình;Thắng,Mạch Quang
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 3:06:22 PM
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả : Thắng,Mạch Quang
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 3:14:20 PM
Nuôi lợn siêu nạc Nuôi lợn siêu nạc
Tác giả : Lăng,Trương
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 3:54:52 PM
Newheadway Elementary Student's book Newheadway Elementary Student's book
Tác giả : ,Liz and John Soars
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 4:06:41 PM
Giáo trình hướng dẫn sử dụng excel 2010 Giáo trình hướng dẫn sử dụng excel 2010
Tác giả :
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 3:26:35 PM
Giống gia súc Giống gia súc
Tác giả :
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 12/2/2015 9:05:44 AM
Bài giảng chăn nuôi gia cầm Bài giảng chăn nuôi gia cầm
Tác giả :
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 12/2/2015 3:20:49 PM
Vệ sinh an toàn thực phẩm Vệ sinh an toàn thực phẩm
Tác giả : Thủy,Nguyễn Thanh
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 12/9/2015 10:32:47 AM
Nghiên cứu quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất thức ăn cho tôm (phần công nghệ thức ăn và dây chuyền sản xuất) Nghiên cứu quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất thức ăn cho tôm (phần công nghệ thức ăn và dây chuyền sản xuất)
Tác giả : Nguyễn Văn Thoa;Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản II
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 4/8/2012 9:57:50 PM
Ngành báo chí truyền hình Ngành báo chí truyền hình
Tác giả :
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 8/29/2012 1:40:30 PM
Nghiên cứu tác dụng của một số dạng thuốc phòng và điều trị bệnh sạm da nghề nghiệp do crôm Nghiên cứu tác dụng của một số dạng thuốc phòng và điều trị bệnh sạm da nghề nghiệp do crôm
Tác giả : Khúc Xuyền
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 4/8/2012 9:49:30 PM
Nghiên cứu nội dung và phương pháp đánh giá năng lực sản xuất của các đơn vị thuộc ngành xây dựng Việt Nam Nghiên cứu nội dung và phương pháp đánh giá năng lực sản xuất của các đơn vị thuộc ngành xây dựng Việt Nam
Tác giả : Nguyễn Thế Lộc
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 4/8/2012 9:50:10 PM
Cải tiến phương pháp dạy học ở lớp mẫu giáo ghép 3 và 4 tuổi (Chương trình nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học) Cải tiến phương pháp dạy học ở lớp mẫu giáo ghép 3 và 4 tuổi (Chương trình nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học)
Tác giả : Phạm Mai Chi;Bùi Kim Tuyến;Phan Việt Hoa;Trần Tân Tiến;Lý Thu Hiền;Lê Thu Hương
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 4/8/2012 9:50:11 PM
Quan điểm của C.Mac, F.Angen, V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội, về thời kỳ quá độ và về khả năng lên chủ nghĩa xã hội không phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa Quan điểm của C.Mac, F.Angen, V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội, về thời kỳ quá độ và về khả năng lên chủ nghĩa xã hội không phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa
Tác giả : Nguyễn Trọng Chuẩn
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 4/8/2012 9:51:38 PM
Các trào lưu chủ nghĩa xã hội ngoài chủ nghĩa Mác-Lênin trọng tâm là trào lưu xã hội dân chủ Các trào lưu chủ nghĩa xã hội ngoài chủ nghĩa Mác-Lênin trọng tâm là trào lưu xã hội dân chủ
Tác giả : Đào Duy Quát
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 4/8/2012 9:51:39 PM
Yếu tố văn hóa trong sự phát triển của xã hội ta theo con đường xã hội chủ nghĩa Yếu tố văn hóa trong sự phát triển của xã hội ta theo con đường xã hội chủ nghĩa
Tác giả : Nguyễn Kim Đính
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 4/8/2012 9:51:39 PM
Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các mục tiêu xã hội Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các mục tiêu xã hội
Tác giả : Đỗ Thái Đồng
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 4/8/2012 9:51:40 PM
Đánh giá chủ nghĩa xã hội hiện thực hơn bảy thập kỷ qua, nguồn gốc, nguyên nhân, khủng hoảng và sụp đổ của Liên Xô về các nước Đông Âu Đánh giá chủ nghĩa xã hội hiện thực hơn bảy thập kỷ qua, nguồn gốc, nguyên nhân, khủng hoảng và sụp đổ của Liên Xô về các nước Đông Âu
Tác giả : Trần Nhậm
Năm XB : |
Vị trí: Thư viện số Trung tâm Học liệu

Ngày tạo: 4/8/2012 9:51:40 PM
Lên đầu trang