Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Dáng điệu tiệm cận của nghiệm yếu cho hệ phương trình Navier-Stokes trong miền tổng quát với chuẩn L2
Tác giả: Vũ Thị Thùy Dương
Chủ đề: Hệ phương trình Navier-Stokes,Dáng điệu tiệm cận,Nghiệm yếu,Hệ phương trình Stokes,Tính duy nhất nghiệm
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: tr. 45-51
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 388 Kb .pdf
Lên đầu trang