Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Đánh giá phơi nhiễm hợp chất Btex đối với người bảo vệ làm việc tại tầng hầm đỗ xe ở các tòa nhà cao tầng Hà Nội
Tác giả: Võ Thị Lệ Hà
Chủ đề: Đánh giá rủi ro sức khỏe,BTEX,Đỗ xe tầng hầm,Phơi nhiễm,Hà Nội
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: tr. 91-98
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 250 Kb .pdf
Lên đầu trang