Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Đào tạo giáo viên lịch sử ở các trường đại học sư phạm theo hướng phát triển năng lực đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới - nhìn từ kinh nghiệm nước cộng hòa Pháp
Tác giả: Hoàng Thị Mỹ Hạnh
Chủ đề: Giáo viên lịch sử,Đào tạo,Năng lực,Đại học sư phạm,Chương trình giáo dục phổ thông mới,Pháp
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: tr. 193-202
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 308 Kb .pdf
Lên đầu trang