Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Enhanced low-field-magnetoresistance and electro-magnetic behavior of La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3composites
Tác giả: Nguyễn Văn Đăng
Chủ đề: tr. 3774-3780,Manganites composite,Grain boundary,Electrical transport,Low field magnetoresistance
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: 2012
Số lần đọc: 1 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 967 Kb .pdf
Lên đầu trang