Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Giảng dạy thành ngữ so sánh tiếng Việt cho người nước ngoài theo hướng tiếp cận ngôn ngữ học tri nhận
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hằng
Chủ đề: Ngôn ngữ học tri nhận,Thành ngữ,Dạy tiếng Việt,Người nước ngoài,Thành ngữ so sánh
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: tr. 123-132
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 258 Kb .pdf
Lên đầu trang