Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Giáo trình hóa học môi trường
Tác giả: Đặng Đình Bạch;Nguyễn Văn Hải
Chủ đề: Hóa học,Hóa học môi trường
Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: 295 tr.
Số lần đọc: 376 Số lần tải: 7
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 0 Kb .pdf
Lên đầu trang