Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Impacts of intellectual property right protection in foreign countries on Korea's exports
Tác giả: Nguyễn Khánh Doanh;Nguyễn Thị Gấm
Chủ đề: Intellectual property right,Impacts,Exports,Korea
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: tr. 1-33
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 3
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 648 Kb .pdf
Lên đầu trang