Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Kỹ thuật trồng và kinh doanh kiểng
Tác giả: Việt Chương;Nguyễn Việt Thi
Chủ đề: Cây kiểng,Kỹ thuật trồng,Kinh doanh
Nhà xuất bản: NXB TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: 123 tr.
Số lần đọc: 3 Số lần tải: 2
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 3138 Kb .pdf
Lên đầu trang