Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Kỷ yếu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế- xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc. Phần 1: Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ các tỉnh miền núi phía Bắc
Tác giả: Bộ Khoa học và Công nghệ
Chủ đề: Khoa học,Công nghệ,Kết quả,Kỷ yếu,Miền núi phía Bắc
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: 274 tr.
Số lần đọc: 6 Số lần tải: 2
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 11256 Kb .pdf
Lên đầu trang