Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Một số giải pháp chủ yếu tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
Tác giả: Ngô Thế Hoàn;Nguyễn Thị Hiền Thương;Nguyễn Thị Gấm
Chủ đề: Việc làm,Thanh niên,Nông thôn
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: tr.25-29
Số lần đọc: 7 Số lần tải: 2
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 113 Kb .pdf
Lên đầu trang