Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Một vài kết quả mới về tính ổn định hữu hạn của hệ quy mô lớn phi tuyến cấp phân số có trễ biến thiên và liên kết trong
Tác giả: Phạm Ngọc Anh
Chủ đề: Ổn định hữu hạn,Hệ quy mô lớn,Hệ phân số,Trễ biến thiên,Nhiễu phi tuyến
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: tr. 52-57
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 264 Kb .pdf
Lên đầu trang