Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Nghiên cứu kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại tổng hợp bệnh thối nhũn hành tỏi tại Hải Dương
Tác giả: Nguyễn Văn Tuất
Chủ đề: Hành,Quản lý,Canh tác,Dịch hại,Bệnh thối nhũn,Tỏi,Hải Dương,Kỹ thuật
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: tr.44-51
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 1
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 655 Kb .pdf
Lên đầu trang