Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Nghiên cứu thiết kế chế tạo và chuyển giao công nghệ sản xuất cồn hiện đại ứng dụng cho các nhà máy rượu-cồn Việt Nam
Tác giả: Đinh Văn Thuận;Đặng Quốc Phú;Trần Gia Mỹ;Nguyễn Nguyên An;Lại Ngọc Anh;Đinh Nam Vinh;Đinh Văn Tiến
Chủ đề: Cồn,Sản xuất cồn
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: 80 tr.
Số lần đọc: 20 Số lần tải: 2
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 0 Kb .pdf
Lên đầu trang