Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Nghiên cứu tính chất hóa học của đất trong một số thảm thực vật rừng ở Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Tác giả: Lê Ngọc Công
Chủ đề: Đất,Tính chất hóa học,Thảm thực vật,Rừng,Phú Lương,Thái Nguyên
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: tr. 1356-1359
Số lần đọc: 1 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 136 Kb .pdf
Lên đầu trang