Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Tác giả: Đinh Trung Kiên
Chủ đề: Du lịch,Nghiệp vụ,Hướng dẫn
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: 225 tr.
Số lần đọc: 29 Số lần tải: 13
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 48018 Kb .pdf
Lên đầu trang