Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Phương pháp giáo dục Montessori - Phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ 0-6 tuổi
Tác giả: Ngô Hiếu Huy
Chủ đề: Piáo dục Montessori,Phương pháp
Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: 155 tr.
Số lần đọc: 27 Số lần tải: 1
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 5873 Kb .pdf
Lên đầu trang