Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Thực trạng về quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Tác giả: Phí Đình Khương
Chủ đề: Quản lý hoạt động tự học,Ý thức tự học,Kỹ năng tự học,Hoạt động tự học,Biện pháp quản lý hoạt động tự học
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: tr. 34 - 39
Số lần đọc: 3 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 284 Kb .pdf
Lên đầu trang