Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Tiềm năng du lịch nông nghiệp huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
Tác giả: Nguyễn Quang Thi
Chủ đề: Du lịch nông nghiệp,Võ Nhai,Thái Nguyên
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: tr. 133-142
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 330 Kb .pdf
Lên đầu trang