Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Từ sự xướng hoạ giữa Lê Quý Đôn với sứ giả Triều Tiên, suy ngẫm về văn học đi sứ Đông á
Tác giả: Liêu Triệu Hanh
Chủ đề: Lê Quý Đôn,Hồng Khải Hy,Văn học,Lịch sử,Tìm hiểu,Triều Tiên,Đông Nam Á
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý:
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 1
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 285 Kb .pdf
Lên đầu trang