Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Về tính ổn định kiểu Ulam cho một số lớp hệ phương trình vi phân phân thường
Tác giả: Nguyễn Quang Phát
Chủ đề: Toán học,Toán ứng dụng,Phương trình vi phân
Nhà xuất bản: Đại học Khoa học
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: 32 tr.
Số lần đọc: 2 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 247 Kb .pdf
Lên đầu trang