Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Xử lý nước rỉ rác sau quá trình keo tụ và ozon bằng bùn hoạt tính theo mẻ (SBR)
Tác giả: Trịnh Văn Tuyên
Chủ đề: Rác thải,Nước rỉ rác,Keo tụ,Ozon,Bùn hoạt tính theo mẻ
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý:
Số lần đọc: 1 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 3804 Kb .pdf
Lên đầu trang