Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Giáo trình kinh tế chính trị mác-lênin
Tác giả: Hảo,Nguyễn Văn;Kháng,Nguyễn Đình;Tốn,Lê Danh
Chủ đề:
Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: 197tr.
Số lần đọc: 90 Số lần tải: 1
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 3172 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang