Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Tác giả: Hãn,Lê Mậu;Mưu,Trình;Thắng,Mạch Quang
Chủ đề:
Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: 192tr.
Số lần đọc: 89 Số lần tải: 3
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 2676 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang