Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Tác giả: Thành,Lê Trung
Chủ đề: Nghiệp vụ,Ngân hàng
Nhà xuất bản: Đại học Đà Lạt
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: 172tr.
Số lần đọc: 77 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 3509 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang