Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Giáo trình tin học kế toán
Tác giả: Hồng,Đồng Thị Vân
Chủ đề:
Nhà xuất bản: NXB Lao động
Năm xuất bản: 2010
Mô tả vật lý: 192tr.
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Chưa có dữ liệu
Current View
Lên đầu trang