Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê
Tác giả: Vĩnh,Tôn Thất
Chủ đề: Bờ,Đê điều
Nhà xuất bản: NXB Khoa học Kỹ thuật
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: 424tr.
Số lần đọc: 88 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 14989 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang