Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản - Tập 1: Nguyên liệu chế biến thủy sản
Tác giả: Nguyễn Trọng Cẩn
Chủ đề: Nguyên liệu chế biến thủy sản,Công nghệ chế biến,thực phẩm thủy sản
Nhà xuất bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 1990
Mô tả vật lý: 236tr.
Số lần đọc: 0 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
Xem toàn văn tài liệu 1 9067 Kb .pdf
Current View
Lên đầu trang