Bộ sưu tập : Bộ CSDL Bài trích-Báo tạp chí[15697]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Impacts of intellectual property right protection in foreign countries on Korea's exports Impacts of intellectual property right protection in foreign countries on Korea's exports
Tác giả : Nguyễn Khánh Doanh;Nguyễn Thị Gấm
Năm XB : |

Ngày tạo: 14/10/2015

Sự vĩ đại của người anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh Sự vĩ đại của người anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh
Tác giả : Lê Đình Cúc
Năm XB : |

Ngày tạo: 26/02/2018

Tính cách người Tày qua tục ngữ ca dao Tính cách người Tày qua tục ngữ ca dao
Tác giả : Dương Hải Hưng
Năm XB : |

Ngày tạo: 16/09/2013

Nghiên cứu tính chất hóa học của đất trong một số thảm thực vật rừng ở Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu tính chất hóa học của đất trong một số thảm thực vật rừng ở Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Lê Ngọc Công
Năm XB : |

Ngày tạo: 23/12/2015

Enhanced low-field-magnetoresistance and electro-magnetic behavior of La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3composites Enhanced low-field-magnetoresistance and electro-magnetic behavior of La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3composites
Tác giả : Nguyễn Văn Đăng
Năm XB : |

Ngày tạo: 25/11/2015

Một số giải pháp chủ yếu tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên Một số giải pháp chủ yếu tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Ngô Thế Hoàn;Nguyễn Thị Hiền Thương;Nguyễn Thị Gấm
Năm XB : |

Ngày tạo: 31/01/2013

Công tác thanh vận của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) Công tác thanh vận của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)
Tác giả : 2017
Năm XB : |

Ngày tạo: 17/05/2018

Từ sự xướng hoạ giữa Lê Quý Đôn với sứ giả Triều Tiên, suy ngẫm về văn học đi sứ Đông á Từ sự xướng hoạ giữa Lê Quý Đôn với sứ giả Triều Tiên, suy ngẫm về văn học đi sứ Đông á
Tác giả : Liêu Triệu Hanh
Năm XB : |

Ngày tạo: 04/05/2012

Nghiên cứu kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại tổng hợp bệnh thối nhũn hành tỏi tại Hải Dương Nghiên cứu kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại tổng hợp bệnh thối nhũn hành tỏi tại Hải Dương
Tác giả : Nguyễn Văn Tuất
Năm XB : |

Ngày tạo: 30/05/2012

Vấn đề đạo đức, lối sống của người cán bộ vùng cao trong truyện ngắn Ma Văn Kháng viết về miền núi Vấn đề đạo đức, lối sống của người cán bộ vùng cao trong truyện ngắn Ma Văn Kháng viết về miền núi
Tác giả : Đào Thủy Nguyên
Năm XB : |

Ngày tạo: 15/08/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Lên đầu trang