Bộ sưu tập : Bộ CSDL Bài trích-Báo tạp chí[15252]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
Impacts of intellectual property right protection in foreign countries on Korea's exports Impacts of intellectual property right protection in foreign countries on Korea's exports
Tác giả : Doanh,Nguyễn Khánh; Gấm,Nguyễn Thị
Năm XB : |

Ngày tạo: 10/14/2015 10:25:49 AM

Tính cách người Tày qua tục ngữ ca dao Tính cách người Tày qua tục ngữ ca dao
Tác giả : Hưng,Dương Hải
Năm XB : |

Ngày tạo: 9/16/2013 2:56:44 PM

Nghiên cứu tính chất hóa học của đất trong một số thảm thực vật rừng ở Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu tính chất hóa học của đất trong một số thảm thực vật rừng ở Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Công,Lê Ngọc
Năm XB : |

Ngày tạo: 12/23/2015 2:38:46 PM

Enhanced low-field-magnetoresistance and electro-magnetic behavior of La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3composites Enhanced low-field-magnetoresistance and electro-magnetic behavior of La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3composites
Tác giả : Đăng,Nguyễn Văn
Năm XB : |

Ngày tạo: 11/25/2015 10:41:21 AM

Một số giải pháp chủ yếu tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên Một số giải pháp chủ yếu tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Hoàn,Ngô Thế; Thương,Nguyễn Thị Hiền; Gấm,Nguyễn Thị
Năm XB : |

Ngày tạo: 1/31/2013 1:59:25 PM

Từ sự xướng hoạ giữa Lê Quý Đôn với sứ giả Triều Tiên, suy ngẫm về văn học đi sứ Đông á Từ sự xướng hoạ giữa Lê Quý Đôn với sứ giả Triều Tiên, suy ngẫm về văn học đi sứ Đông á
Tác giả : Hanh,Liêu Triệu
Năm XB : |

Ngày tạo: 5/4/2012 8:14:15 AM

Nghiên cứu kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại tổng hợp bệnh thối nhũn hành tỏi tại Hải Dương Nghiên cứu kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại tổng hợp bệnh thối nhũn hành tỏi tại Hải Dương
Tác giả : Tuất,Nguyễn Văn
Năm XB : |

Ngày tạo: 5/30/2012 2:34:28 PM

Vấn đề đạo đức, lối sống của người cán bộ vùng cao trong truyện ngắn Ma Văn Kháng viết về miền núi Vấn đề đạo đức, lối sống của người cán bộ vùng cao trong truyện ngắn Ma Văn Kháng viết về miền núi
Tác giả : Thủy Nguyên,Đào
Năm XB : |

Ngày tạo: 8/15/2017 3:53:52 PM

Ngành báo chí truyền hình Ngành báo chí truyền hình
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 8/29/2012 1:40:30 PM

Tối ưu hóa đa mục tiêu với chuẩn tối ưu tổ hợp R ứng dụng xác lập chế độ công nghệ sấy thăng hoa tôm bạc Tối ưu hóa đa mục tiêu với chuẩn tối ưu tổ hợp R ứng dụng xác lập chế độ công nghệ sấy thăng hoa tôm bạc
Tác giả : Dũng,Nguyễn Tấn; Hải,Lê Xuân; Dũng,Trịnh Văn
Năm XB : |

Ngày tạo: 9/20/2013 3:22:01 PM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Lên đầu trang